Gyakran ismételt kérdések

Kategória 1

… Sehol. Az alapító és a kuratórium tagjai saját vállalkozásaikból és munkájukból élnek. Az alapítványi munkájukért semmiféle javadalmazásban és anyagi előnyben sem ők, sem vállalkozásaik nem részesülhetnek. Mottó: „nem csak kenyérrel él az ember”.

A pénzbeli céltámogatások - a Támogatók védelme érdekében- az Alapítvány egy elkülönített számlájára érkeznek és ezeket a rendszer automatikusan tovább utalja. Így a Támogató személye és banki adatai anonimak maradnak. A tárgyi támogatásokat és a személyes segítségnyújtást a Támogatók és a Támogatottak közvetlenül egymással intézik.

Az Alapítvány kizárólag a legszükségesebb létszámmal és működési költségekkel dolgozik. Nem veszünk autót, nem bérlünk ki egy irodaházat, nem utazunk csapatépítőre, stb.

… a Help! működési költségeit cégek és magánszemélyek támogatásaiból és az 1%-os adó felajánlásokból fedezi az Alapítvány. Az esetleges többletből tartalék alapot képezünk és ebből pótoljuk az idő előtt megszakadt támogatásokat.

… Garanciát senki nem adhat, de az ajánló igazolások feltöltése kiszűrheti a szélhámosokat. A támogatás előtt meg lehet keresni az ajánlást kiállítót, írásban fel lehet venni a kapcsolatot a támogatást kérővel. De alapvetően ez egy társkereső oldal, így hasonlóan más ilyen funkciójú oldalakhoz a feltöltött tartalomért a feltöltő felel. Az adatok valóságtartalmáért, a vállalt segítségek teljesüléséért az Alapítvány felelősséget nem vállal. A bizonyítottan hamis adatokat megadókat a Help! oldalról töröljük.

… a Help! megalkotása során kiemelt figyelmet fordítottunk mind a Támogatók, mind a Segítségkérők biztonságára, személyiségi jogaira. Ennek megfelelően kapcsolat felvételt csak a Támogató kezdeményezhet, de a támogatást a Segítségkérőnek írásban el kell fogadnia. Támogatás csak ezt követően indítható.

 A Támogató adatai, elérhetősége, bankszámla száma csak a Help! admin felület kezelője számára ismertek és azokat kizárólag a törvényben szabályozott esetekben adhatja ki harmadik személynek. Ez kizárólag hatóság lehet.

A Támogatottak biztonságát szolgálja a GDPR-ban szabályozott, törvényes előírásokra vonatkozó adatkezelés, melynek révén a rossz szándékú Támogatók visszamenőleg is beazonosíthatók.

Bármelyik fél bármikor felfüggesztheti vagy megszűntetheti tagságát.

… Természetesen bármikor megváltozhat a Támogató anyagi helyzete. Ilyenkor jelezni kell a Támogatott és a Help! admin számára a változást, remélve, hogy esetleg az Alapítvány tartalék alapjából ki tudja segíteni a bajba került rászorulót. Szerencsés, ha még 1-2 hónapig biztosítani tudja a Támogató a vállalt összeget, így a Támogatottnak marad ideje felkészülni a változásra.

jelezni kell a Help! admin számára.

A vállalt segítségek teljesüléséért  az Alapítvány felelősséget nem vállal, de Kuratórium a tartalék alapból időlegesen pótolhatja a támogatást. Amennyiben a Támogató nem jelzi a támogatás elmaradását és az eset ismétlődő, úgy Támogató a Help! rendszeréből törlésre kerül.

… Ezt bármelyik fél, bármikor megteheti. Amennyiben rendszeres támogatást vállalt a Támogató, úgy célszerű ezt a támogatási idő lejártát követően megtenni, így nem hagyja cserben a támogatásra szoruló családot.

… A regisztrált személyes adatokról, azok megőrzéséről és megsemmisítéséről az Adatvédelmi Tájékoztató részletesen rendelkezik.